Video: Tác động của tỷ giá đến một số chỉ số kinh tế vĩ mô

By on 24/08/2015

Tác động của tỷ giá đến một số chỉ số kinh tế vĩ mô theo ý kiến của một số chuyên gia kinh tế đầu ngành.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login