Video: Sức khỏe trẻ em Nigeria bị đe dọa khi theo nghiệp đào vàng

By on 01/09/2015

Tại Nigeria, chỉ vì quá nghèo mà nhiều em nhỏ đang bất chấp cả tính mạng để theo nghiệp đào vàng.

Nguồn VTV1.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login