Video: Sức ép khiến các ngân hàng thương mại phải “ép sức”

By on 16/05/2016

“Muốn giảm lãi suất cho vay thì NHNN phải giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng VND và tỷ lệ dự trữ thanh khoản cũng cần hạ…”- Chủ tịch HĐQT BIDV.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login