Video: Số phận trung tâm tài chính City of London hậu Brexit

By on 04/07/2016

Với quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu, người dân Anh đang vẽ lại bản đồ kinh tế.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login