Video: SJC ngừng thu mua vàng miếng 1 chữ số

By on 13/01/2016

Việc các cửa hàng thu mua vàng miếng 1 chữ số với giá cao được lý giải là chi phí cho rủi ro vì họ cũng chưa biết khi nào SJC sẽ thu mua trở lại và với mức phí là bao nhiêu.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login