Video: Singapore và kế hoạch chuẩn bị cho TPP

By on 30/06/2016

Những lợi ích gián tiếp từ TPP mới là vô cùng lớn, đặc biệt là trong phát triển kinh tế dịch vụ.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login