Video: Singapore trở thành trung tâm giao dịch Nhân dân tệ hàng đầu

By on 20/10/2015

Singapore hiện là một trong những trung tâm dự trữ Nhân dân tệ ngoài Trung Quốc lớn nhất thế giới với 322 tỷ Nhân dân tệ tính đến tháng 6/2015.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login