Video: Singapore mở sàn giao dịch kim cương đầu tiên trên thế giới

By on 06/05/2016

Không như vàng hay bạch kim, màu sắc và chất lượng kim cương luôn cần được giám định kỹ lưỡng, do đó, từ trước đến nay, kim cương được cho là không thích hợp để giao dịch trực tuyến.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login