Video: Sản lượng vàng của Australia tăng cao nhất trong vòng 12 năm

By on 29/02/2016

Sản lượng vàng của Australia trong năm ngoái đạt 285 tấn. Hàng loạt các xưởng khai thác vàng bị bỏ không trước đó nay đã hoạt động trở lại.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login