Video: Sàn giao dịch vàng Thượng Hải có thể soán ngôi sàn Luân Đôn hay không?

By on 21/04/2016

Nhân dân tệ chưa phải là đồng tiền tự do chuyển đổi nên có thể hai chỉ số giá tại Trung Quốc và Luân Đôn sẽ tồn tại song song trên thị trường toàn cầu.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login