Video: Sàn giao dịch chứng khoán là gì?

By on 04/08/2015

Sàn giao dịch chứng khoán là một địa điểm giao dịch được thành lập bởi một mạng lưới khổng lồ- nơi mà mỗi ngày có một khối lượng tiền lớn được giao dịch qua lại.

Tổng cộng có khoảng 60 nghìn tỷ euro được giao dịch mỗi năm.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login