Video: Rủi ro từ mô hình đầu tư tiền ảo Bitkingdom

By on 18/01/2016

Bitkingdom được hiểu như một hệ thống khớp lệnh giữa người cho đi và nhận lại nhưng bản chất của hệ thống là lấy tiền người vào sau trả cho người vào trước và càng có nhiều người tham gia Bitcoin thì giá trị của đồng tiền càng tăng lên.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login