Video: Rủi ro đằng sau việc huy động vàng của các công ty kinh doanh vàng bạc

By on 03/07/2013

Trong khi NHNN không cho phép các ngân hàng huy động vàng thì các công ty kinh doanh vàng bạc lại được phép huy động.
Khi NHNN không cho phép các ngân hàng huy động vàng thì điểm đến mới của những người có vàng tích lũy là các công ty kinh doanh vàng bạc. Đây là một lợi thế lớn của các công ty này, nhưng đằng sau nó không phải là không có rủi ro.

[youtube id=”A2EVKUlBNa8″ width=”620″ height=”360″]

Theo VTV

About Hoàng Linh

Bởi giá trị cao từ trong lịch sử của nó, đa số vàng đã được khai thác trong suốt lịch sử vẫn đang được lưu chuyển dưới hình thức này hay hình thức khác.

You must be logged in to post a comment Login