Video: Rò rỉ hơn 11 triệu tài liệu mật về trốn thuế

By on 04/04/2016

Tính hợp pháp của hoạt động chuyển tiền này chưa được xác minh, tuy nhiên, nó đang đặt ra nhiều nghi vấn và được dự báo sẽ thúc đẩy cải cách nhằm đẩy lùi nạn trốn thuế và rửa tiền.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login