Video: Quy định thu tối đa 70% giá trị mua nhà- Chủ đầu tư vẫn lách luật

By on 02/10/2015

Kể từ ngày 11/11 tới đây, chủ đầu tư khi bán dự án chỉ được phép thu khách hàng không quá 70% giá trị hợp đồng cho đến khi giao nhà.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login