Video: Quần thể Olympic London 4 năm sau thế vận hội

By on 12/08/2016

Luân Đôn đã mất tới 4 năm để các công trình thế kỷ của Olympic tìm ra được các mục đích sử dụng mới.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login