Video: Quán cafe đặc biệt tại Mỹ

By on 20/07/2016

Gọi phục vụ “Một cốc cafe”- 5 dollar Mỹ. Nhưng nếu nói “Làm ơn cho tôi một cốc cafe cỡ nhỏ”- bạn sẽ được giảm giá 2 USD Mỹ.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login