Video: Phát hiện vàng trong mẫu nước tiểu của giống bò tại Ấn Độ

By on 01/07/2016

Có từ 10-30 mg vàng trong một lít nước tiểu của giống bò này. Vàng tồn tại dưới dạng ion kim loại hay dưới dạng muối vàng tan trong nước.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login