Video: Phát hành 3 tỷ USD trái phiếu chính phủ ra thị trường quốc tế

By on 12/11/2015

Kỳ hạn phát hành của 3 tỷ USD trái phiếu theo đề xuất của chính phủ là từ 10 đến 30 năm với lãi suất phụ thuộc vào điều kiện thị trường vốn quốc tế tại thời điểm phát hành.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login