Video: Phản ứng của thị trường tài chính các nước sau khi kết thúc đàm phán TPP

By on 06/10/2015

Nhiều người cho rằng TPP là một bước đi thắng lợi cho Mỹ và Nhật trong việc đẩy lùi Trung Quốc trong cuộc cạnh tranh kinh tế. TPP có thể cản trở Bắc Kinh thiết lập hướng đi cho khu vực.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login