Video: Phản ứng của thị trường sau khi Iran ủng hộ giữ nguyên sản lượng dầu

By on 18/02/2016

Ngay sau thái độ ủng hộ kế hoạch ổn định thị trường dầu của Iran, thị trường chứng khoán đã có những phản ứng tích cực.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login