Video: Phản ứng của các chính trị gia trước thềm Brexit

By on 21/06/2016

Không ai có thể dự đoán được những bất ổn chính trị của việc Anh ra khỏi EU.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login