Video: OPEC thống nhất cắt giảm sản lượng lần đầu tiên sau 8 năm

By on 29/09/2016

Ít nhất 1/4 thế giới đã gật đầu sản xuất dầu ít đi. Tuy nhiên, về dài hạn thì lại là một câu chuyện khác.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login