Video: OECD hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

By on 19/02/2016

OECD hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu xuống 3% trong năm 2016 trước những số liệu kinh tế đáng thất vọng như nhu cầu giảm, đầu tư yếu và các nguy cơ bất ổn lớn đối với thị trường tài chính.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login