Video: Nỗi lo tỷ giá khiến nhiều nhà đầu tư đứng ngoài thị trường

By on 15/01/2016

Theo nhận định của các chuyên gia, tỷ giá USD/VND sẽ là một trong những câu chuyện đáng quan tâm nhất trên thị trường chứng khoán năm 2016.

 

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login