Video: Nợ xấu của nhiều ngân hàng lớn Trung Quốc tăng mạnh

By on 04/04/2016

Tính cả năm 2015, nợ xấu của cả Ngân hàng Trung Quốc đã tăng 196 tỷ USD.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login