Video: Nigeria nỗ lực ngăn chặn nạn khai thác vàng trái phép

By on 07/09/2015

Nigeria đang mất đi hàng triệu dollar mỗi năm từ các hoạt động khai thác vàng trái phép, bên cạnh đó họ còn chây ì nộp thuế, gây ô nhiềm mỗi trường.

Chính phủ đang nỗ lực ngăn chặn nạn khai thác vàng bất hợp pháp nhưng họ đang vấp phải quá nhiều khó khăn.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login