Video: Những người hưởng lợi từ Pokemon Go

By on 20/07/2016

Trò chơi Pokemon Go sẽ có tiềm năng phát triển rất lớn khi hãng Nintendo sớm cho ra mắt phiên bản 2.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login