Video: Những người đứng sau vụ rò rỉ “tài liệu Panama”

By on 05/04/2016

Hiện tại, kho dữ liệu khổng lồ về rửa tiền trốn thuế đã được chuyển tới 107 hãng truyền thống tại khoảng 80 quốc gia để tiếp tục xem xét.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login