Video: Những điều cần biết về Brexit

By on 21/06/2016

Brexit là gì? Nếu giải thích theo mặt câu chữ thì khá đơn giản, Brexit được ghép từ 2 từ “Britian” và “Exit”, ám chỉ việc Anh rời khỏi EU. Thế nhưng, ý nghĩa của 2 từ Brexit lại không đơn giản như thế.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login