Video: Những cơ hội cho quan hệ kinh tế Anh- Trung Quốc

By on 27/10/2015

Dù còn nhiều tranh luận tại Anh rằng lợi ích kinh tế mà Anh nhận được từ các hợp đồng 40 tỷ Bảng đó liệu có lớn đến vậy, các chuyên gia đều cho rằng chuyến đi này đặt một mốc quan trọng trong quan hệ kinh tế song phương.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login