Video: NHTW Myanmar kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng đồng USD

By on 21/10/2015

Kể từ đầu năm tới nay, đồng tiền Kyats của Myanmar đã giảm tới 20% và là một trong những đồng tiền yếu nhất trong khu vực.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login