Video: Nhiều người dân tìm đến California tìm vàng

By on 26/10/2015

Những lời đồn thổi về vàng đã khiến đường cống tại đây liên tục bị đập phá. Thành phố liên tục phải chi ra những khoản tiền lớn để sửa chữa hệ thống này.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login