Video: Nhiều ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất

By on 20/01/2016

Nhiều ngân hàng đang tăng lãi suất ở tất cả các kỳ hạn, ít thì là 0,2%/năm, nhiều hơn có thể lên đến 0,6%, thậm chí 0,7%/năm. Tạo sao lại như vậy ?

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login