Video: Nhiều doanh nghiệp tổn thất sau khi Disneyland Thượng Hải mở cửa

By on 14/06/2016

Công viên Disneyland Thượng Hải- Trung Quốc, mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng để chào đón du khách tới đây. Thế nhưng, đổi lại đã có ít nhất là 153 nhà máy phải đóng cửa và di dời.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login