Video: Nhật Bản nhất trí dự thảo ngân sách kỷ lục cho năm tài khóa 2016

By on 23/12/2015

Dự thảo ngân sách mới sẽ đặc biệt chú trọng vào an sinh xã hội.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login