Video: Nhật Bản Áp dụng chính sách lãi suất âm

By on 01/02/2016

Ngân hàng trung ương Nhật Bản đã thông qua chính sách hạ lãi suất từ mức 0.1% xuống còn -0.1% đối với những tài khoản các tổ chức tài chính mở tại Ngân hàng trung ương nếu số dư trong tài khoản cao hơn con số quy định.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login