Video: Nhận định của các chuyên gia tài chính Anh về Bitcoin

By on 04/11/2015

Bitcoin sẽ trở thành đồng tiền dự trữ lớn thứ 6 thế giới chỉ trong 15 năm nữa- các chuyên gia tại Anh nhận định.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login