Video: Nhân dân tệ trở thành đồng tiền thanh toán phổ biến thứ 4 trên thế giới

By on 07/10/2015

Theo Hiệp hội Viễn thông Liên ngân hàng và Tài chính Quốc tế, 3 năm qua, nhân dân tệ đã “qua mặt” 7 đồng tiền khác về mức độ phổ biến trong thanh toán quốc tế và hiện đứng thứ 4 chỉ đứng sau USD, euro và bảng Anh.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login