Video: Nhân dân tệ giảm giá có thể khiến kinh tế Mỹ suy thoái

By on 14/01/2016

Mới chỉ hơn 10 ngày đầu năm của năm 2016 nhưng đồng USD đã tăng 1% so với đồng Nhân dân tệ. Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động như hiện nay, vàng đang trở thành tài sản trú ẩn an toàn hơn bao giờ hết.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login