Video: Nhà đầu tư Trung Quốc quan tâm tới chứng khoán Việt Nam

By on 11/01/2016

Họ chia sẻ lý do sang Việt Nam là vì cơ hội trên thị trường chứng khoán Trung Quốc ngày càng eo hẹp.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login