Video: Nguyên nhân SJC ngừng mua vàng miếng 1 chữ cái

By on 19/01/2016

Hiện tại, SJC đã mua trở lại vàng miếng 1 chữ cái với phí gia công theo quy định của Nhà Nước là 140.000 đồng/lượng.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login