Video: Nguyên nhân khủng hoảng nông sản châu Âu

By on 08/09/2015

Vì sao các quốc gia có nền nông nghiệp vốn áp dụng nhiều công nghệ khoa học tiên tiến nhất, như Pháp hay Bỉ, lại rơi vào tình trạng khủng hoảng nông nghiệp?

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này…

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login