Video: Nguyên nhân khiến giá dầu xuống thấp nhất trong vòng 6 năm

By on 24/08/2015

Chỉ trong vòng 8 tuần, giá dầu đã để mất tới 33%, chứng tỏ thế giới vẫn đang quá nhiều dầu trong khi lực cầu vẫn ở mức thấp. Vậy nguyên nhân là do đâu?

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login