Video: Nguyên nhân giá vàng trong nước thấp hơn thế giới

By on 16/03/2016

Dù giá vàng thế giới liên tục tăng, nhưng giá vàng trong nước lại luôn có xu hướng tăng chậm hơn trong gần 10 ngày qua, khiến giá trong nước thường thấp hơn giá thế giới 200.000 – 300.000 đồng/lượng.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login