Video: Nguồn tiền cho chiến dịch vận động trước trưng cầu dân ý tại Anh

By on 01/04/2016

Một trong ba nhóm vận động rời khỏi châu Âu huy động được và cũng tiêu không hề ít tiền trong thời gian qua, cụ thể là khoảng 5 triệu Bảng.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login