Video: Nguồn thu quảng cáo tại thế vận hội Olympic Rio 2016

By on 08/08/2016

Theo ước tính, kỳ thế vận hội này sẽ phá kỷ lục về doanh thu.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login