Video: Người Hàn Quốc đổ xô mua vàng như tài sản an toàn

By on 26/07/2016

Đối với người dân Hàn Quốc, vàng là một trong những tài sản an toàn nhất đối với họ vào thời điểm này.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login