Video: Người dân Mỹ hào hứng về đồng 20 dollar Mỹ mới

By on 21/04/2016

Người xuất hiện trên đồng 20 USD mới, thay thế cố Tổng thống Andrew Jackson, sẽ là bà Harriet Tubman- người đã cống hiến cả cuộc đời dành cho cuộc chiến chống nô lệ.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login