Video: Người dân Malaysia vay nợ nhiều nhất châu Á

By on 08/03/2016

Một khảo sát cho thấy mỗi người dân Malaysia có các khoản nợ trung bình cao gấp 10 tháng lương của họ.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login